„Służebności, księgi wieczyste, drogi, rozgraniczenia i wyceny nieruchomości” – SGP 2010